Poděkování za podporu a plán prací v roce 2022

Vážení návštěvníci hradu Kácov a čtenáři našich webových stránek,

rádi bychom poděkovali všem, kteří přispěli prostřednictvím bankovního účtu 234444444/0600 nebo jiným způsobem na opravu hradu Kácov. Jsme nadšeni z jakéhokoliv příspěvku, díky němuž můžeme zastavit chátrání hradního komplexu a pokračovat v jeho opravách.

Letošní rok se budeme věnovat zejména opravě kriticky ohrožené západní stěny a odkrývání dalších částí hradeb, které pokryly nánosy hlíny a vegetace. Po odstranění náletové vegetace, na němž jsme pracovali minulý rok, nás čeká vyzdění větších kaveren zdiva, vyčištění spár na pevný základ, vyfoukání prachu a důkladné provlhčení stěny. Rádi bychom také uskutečnili zpevnění spárování trasovou vápennou omítkou.

Pro snadnější opravy plánujeme postavit lanovou konstrukci šetrnou k prostředí hradu pro přepravu materiálu a nástrojů. Zaměříme se také na zpřístupnění původní cesty, která je nyní skryta v útrobách sousedního lesa.

Čeká nás rok plný náročné práce a pevně věřím, že se nám stanovené cíle podaří letošní rok dosáhnout.

Za nadační fond,
Pavel Wagenknecht
zakladatel

Napsat komentář