Zde naleznete přehled všech přijatých dokumentů:

ZAKLADATELSKÉ

 • Z-1/2018 Zakládací listina nadačního fondu
 • Z-1/2019 Statut nadačního fondu

2018

2019

 • U-2/1-2019 Usnesení o upřesnění kompetencí ředitele n. f.
 • U-3/3-2019 Usnesení správní rady o organizaci dokumentů nadačního fondu
 • D-4/03-06-2019 Vnitřní předpis o jmenování členem soudné komise (jmenovací dekret)
 • D-5/03-06-2019 Vnitřní předpis o jmenování členem soudné komise (jmenovací dekret)
 • R-1/1-2019z Rozhodnutí správní rady o změně jednacího řádu
 • R-6/4-2019 Rozhodnutí správní rady o způsobu tvorby, číslování a zveřejňování dokumentů nadačního fondu, jakož i obecných pravidlech uplatňovaných nadačním fondem
 • U-7/4-2019 Usnesení správní rady o zřízení sekretariátu n. f.
 • Z-1/2018z Rozhodnutí správní rady o změně zakládací listiny
 • Z-1/2019z Rozhodnutí správní rady o změně statutu
 • R-1/1-2018z Rozhodnutí o změně rozhodnutí o odměnách za práci pro nadační fond
 • R-8/4-2019z Rozhodnutí správní rady o změně postihové listiny
 • D-9/30-07-2019 Vnitřní předpis – jmenování vedoucího sekretariátu
 • D-10/30-07-2019 Vnitřní předpis – pracovní řád sekretariátu
 • D-11/08-08-2019 Vnitřní předpis – organizační řád sekretariátu
 • R-14/6-2019n Rozhodnutí správní rady o změnách vnitřních předpisů v souvislosti s přijetím rozhodnutí o soudné komisi
 • R-16/6-2019 Rozhodnutí správní rady k plnění dohody s Klubem Gymnázia Trutnov
 • U-17/6-2019 Usnesení správní rady k vyřešení mzdové nouze
 • R-18/6-2019 Rozhodnutí správní rady o náhradě škod v souvislosti s mzdovou nouzí a změnách finanční politiky nadačního fondu
 • U-19/6-2019 Usnesení správní rady o omluvě v souvislosti s mzdovou nouzí
 • U-20/6-2019 Usnesení správní rady o zmocnění ke standardizaci vnitřních předpisů
 • R-21/6-2019 Rozpočet nadačního fondu na rozpočtový rok 2020
 • D-22-12-12-2019 Vnitřní předpis o stanovení rozpočtových zpřesnění na rok 2020
 • D-22/12-2019 Vnitřní předpis o stanovení rozpočtových zpřesnění na rok 2020
 • R-6/4-2019z Rozhodnutí správní rady o změně vnitřního předpisu R-6/4-2019 o způsobu tvorby, číslování a zveřejňování dokumentů nadačního fondu, jakož i obecných pravidlech uplatňovaných nadačním fondem k změkčení dopadů zveřejňování dokumentů nadačního fondu
 • R-1/1-2018z2 Rozhodnutí správní rady o změně plnění stravních nákladů
 • R-12/6-2019z Rozhodnutí-správní rady o úpravách majetku nadačního fondu
 • U-23/7-2019 Usnesení správní rady o jednáních na rok 2020

2020

 • S-1/1-2020 Rozhodnutí soudné komise o vnitřním předpisu R-22/12-12-2019
 • R-2/1-2019 Rozhodnutí správní rady o skartaci a archivaci dokumentů nadačního fondu (skartační a archivační řád)
 • R-3/1-2020n Rozhodnutí správní rady o standardizaci vnitřních předpisů
 • R-6/1-2020n Rozhodnutí správní rady o úpravě vnitřních předpisů v souvislosti s přijetím Smlouvy o přidružených organizacích
 • SME-7/1-2020 Směrnice o účetních dokladech
 • SME-5/1-2020z Směrnice o změně Směrnice k provedení Smlouvy o přidružených organizacích
 • R-8/2-2020 Rozhodnutí správní rady o změnách finančního režimu nadačního fondu v souvislosti se šířením nákazy CoV-SARS-2
 • R-13/6-2019z Rozhodnutí správní rady o změně vnitřního předpisu R-13/6-2019 o soudné komisi
 • D-9/03-08-2020 organizační řád Centrálního sekretariátu
 • c-1-2020 Redakční sdělení ze dne 9. 8. 2020
 • S-10/2-2020 Rozhodnutí soudné komise o Smlouvě o přidružených organizacích
 • SME-11/6-2020 o zřízení Centrálního sekretariátu a o změně směrnice SME-5/1-2020 k provedení Smlouvy o přidružených organizacích
 • Z-1/2018z2 Rozhodnutí správní rady o změně zakládací listiny nadačního fondu
 • Z-1/2019z2 Rozhodnutí správní rady o statutu nadačního fondu
 • R-12/6-2019z2 Rozhodnutí správní rady o změně vnitřního předpisu R-12/6-2019 o pravidlech hospodaření
 • R-6/4-2019z2 Rozhodnutí správní rady o změně vnitřního předpisu R-6/4-2019 o způsobu tvorby, číslování a zveřejňování dokumentů nadačního fondu, jakož i obecných pravidlech uplatňovaných nadačním fondem z důvodu potřeby zakotvení institutu sbírky předpisů
 • R-11/5-2020 Rozhodnutí správní rady o Sboru aktivních přispěvatelů
 • R-12/5-2020 Rozhodnutí správní rady o Sboru aktivních přispěvatelů
 • D-13/4-12-2020 Rozhodnutí vedoucího Centrálního sekretariátu o nepřeznačení vnitřních předpisů
 • R-14/5-2020 Rozhodnutí správní rady o rozpočtu nadačního fondu na rozpočtový rok 2021

2021

 • SME-1/1-1-2021 Směrnice o testování zaměstnanců v nadačním fondu a přidružených organizacích (zrušeno k 13. 7. 2021)
 • SME-2/1-2021 Směrnice o společném přehledu hospodaření nadačního fondu a přidružených organizací
 • R-4/1-2020z Rozhodnutí správní rady o změně rozhodnutí správní rady o podpisech, razítkách a raznicích z důvodu změny jednání za nadační fond
 • D-3-13/04-2021 Vnitřní předpis o výjimce z organizačního řádu
 • R-4/2-2021n Rozhodnutí správní rady o změně vnitřního předpisu R-13/6-2019 o soudné komisi a souvisejících předpisů
 • SME-5/2-2021 Směrnice o zmocněncích soudné komise k řešení zavrženíhodných činů (zrušeno k 20. 7. 2021)
 • SME-6/3-2021 Směrnice o soudném řízení v oblasti zavrženíhodných činů
 • SME-7/3-2021n Směrnice o změnách vnitřních předpisů nadačního fondu, směrnic a dalších dokumentů v souvislosti s přijetím směrnice o soudném řízení v oblasti zavrženíhodných činů
 • SME-8/3-2021 Směrnice o náhradách nákladů soudného řízení
 • S-9/1-2021 Rozhodnutí soudné komise o členských příspěvcích Klubu přátel Gymnázia Trutnov, z. s.
 • SME-10/3-2021 Směrnice, kterou se ruší směrnice SME-1/3-2021 o dalším testování zaměstnanců v nadačním fondu a přidružených organizacích
 • D-11/05-09-2019 Vnitřní předpis – jmenování vedoucího sekretariátu nadačního fondu
 • SME-12/1-2021 Směrnice o testovaní zaměstnanců v nadačním fondu a přidružených organizacích (zrušeno k 17. 5. 2021)
 • R-13/4-2020 Rozpočet nadačního fondu na rozpočtový rok 2022

2022

 • SME-1/1-2022 Směrnice, kterou se ruší směrnice SME-12/4-2021 o dalším testování zaměstnanců v nadačním fondu a přidružených organizacích
 • R-4/1-2020z2 Rozhodnutí správní rady, kterým se mění vnitřní předpis R-4/1-2020 o podpisech, razítkách a raznicích