O nadačním fondu 

Nadační fond vznikl na základě úsilí zastavit chátrání Starého hradu v Kácově a učinit z něj památku, která bude stát za návštěvu. Je nám totiž líto, že tento krásný hrad je skryt kdesi hluboko v lesích, a i mnozí Kácovští o něm nemají ani tušení. V roce 2018, kdy nadační fond vznikl, jsme využívali jen provozní náklady a základní výdaje na jeho vznik a následnou správu. Tento rok proběhly první 2 setkání správní rady a podařilo se nám odhlasovat 3 dokumenty a představit naší vizi. Ekonomická situace v roce byla vskutku pozitivní, celkově jsme získali 710 Kč a utratili 674 Kč, což činí tento rok přebytkovým o 36 Kč. V budoucnu chceme naplňovat naše cíle a pustit se do úprav hradu Kácov. Čeká nás spousta nelehké práce, ale my jsme odhodláni zdolat všechny překážky.

Pavel Plzák
Ředitel nadačního fondu
28. 2. 2019