Přípravné práce na opravu západní stěny v srpnu roku 2021

Dne 11. srpna 2021 a ve dnech 23. až 25. srpna 2021 probíhaly v oblasti hradu Kácov rozsáhlé přípravné práce pro geologické zaměření objektu a opravu západní stěny. V rámci připrav bylo vykáceno několik stromů v hradním komplexu, zároveň se nám podařilo odhalit nejnižší část západní zdi. Z pokáceného dřeva bylo vystavěno provizorní zábradlí v místě zaniklého paláce.

Na východní straně západní zdi byla odhalena zděná příčka, jejíž rozsah vyžaduje další zkoumání.

Pro orgány státní památkové péče máme v plánu opravit 1,5 metrů široký pás zdi. Další práce budou posléze následovat v roce 2022.

Za nadační fond,

Pavel Wagenknecht

—–

Pracovní fotografie

Momentální stav

Napsat komentář