Přípravy nadačního fondu na nadcházející období

Správní rada nadačního fondu přistupuje zodpovědně k přijatým opatřením nařízených vládou a dokud nebude nutně nezbytné, nebude se osobně scházet. Nadále se však připravuje na další své jednání, na němž budou voleni revizor a ředitel nadačního fondu.

V mezičase jsme zadali ke zpracování projekt na obnovu Starého hradu Kácov, který po zpracování zveřejníme na těchto stránkách. Příští rok plánujeme zahájit opravy opěrných zdí objektu hradu.

Rádi bychom též zvolili vedoucího sekretariátu, jehož náplní práce jsou administrativní činnosti nadačního fondu a správy hradu. Pokud by měl někdo o tuto práci zájem, napište nám prosím na e-mail hrad@hradkacov.cz. Děkujeme, velice nám to pomůže.

Napsat komentář