Zahájení oprav Hradu Kácov

V sobotu 30. května 2020 byla zahájena oprava hradního komplexu. Rekonstrukce je rozvržena na pětileté období, během něhož proběhne sanace, zaměření, stavba mostu, vyznačení cesty a turistické trasy a spousta dalších úkonů k zajištění objektu.

Průzkům oblasti věže

Z důvodu probíhajících prací správa hradu nedoporučuje objekt hradu dočasně navštěvovat.

Odřezávání soušek a náletových dřevin

První práce se nesly ve znamení odřezávání soušek a náletových dřevin a dílčích přípravných úprav. Opravy probíhají se souhlasem městyse Kácov.

Napsat komentář