Co se dělo kolem zříceniny kácovského hrádku v roce 2019?

V první řadě jsme jednali s paní starostkou městyse Kácova paní Ing. Soňou Křenovou a některými obecnými zastupiteli, zda by souhlasili s opravou a zpřístupněním hrádku. Díky paní starostce jsme mohli s naším plánem seznámit i místní činorodé patrioty, kteří již o opravě také v minulosti uvažovali a nabídli nám případnou pomoc. Dále jsme si vyjednali schůzku s pracovníkem Národního památkového ústavu panem ing. Zdeňkem Neústupným, který následně se svým kolegou navštívil lokalitu zříceniny, natočil s námi záběry do připravovaného dokumentu o hradním komplexu a domluvil s námi předpokládaný postup.

V prvé řadě bude třeba zbavit lokalitu náletové vegetace s tím, že zatím nebude zasahováno do kořenového systému stromů. Poté bude třeba odkalit zbylé zdivo až k jeho patě, a provést zaměření zbytků stavby. Pracovníci NPÚ o prohlídce konstatovali, že vzhledem k tomu, že zbylá hradební zeď ztratila svou lícní část a je odhaleno jádro zdi s nekvalitním pojivem, dojde s největší pravděpodobností do několika let k její nenávratné destrukci, pokud v blízké době nebude zahájena oprava.

Vizualizace hradu

Pracovníci NPÚ s opravou kvalifikovanou firmou souhlasí, případně by měli zájem provést v rámci oprav základní archeologický průzkum. Následoval další krok, kdy si lokalitu prohlédl majitel firmy, která se zabývá rekonstrukcí historických objektů. Konstatoval, že oprava bude možná, i když i přes některá úskalí, největší problém viděl v dopravě stavebního materiálu. Zahájení prací bylo plánováno na jaro roku 2020, ale v důsledku vládou nařízených omezení z důvodu šíření nákazy COVID-19, nevíme, kdy stavba opravdu započne. Vyvineme veškeré úsilí k tomu, aby se tak stalo co nejdříve.

Jak fungoval nadační fond v roce 2019?

V prosinci 2019 oslavil nadační fond první rok své existence, během něhož všechny orgány nadačního fondu, zejména správní rada ve složení Adam Zvára, Hana Wagenknechtová a Jan Macho, ředitel nadačního fondu Pavel Plzák a revizor Blanka Zvárová bezproblémově komunikovali a efektivně řešili veškeré komplikace, které se v průběhu roku naskytly.

Celý rok 2019 se nesl ve znamení příprav na opravy hrádku a jeho nejbližšího okolí. Připravovali jsme dokument o hradu Kácov, který se již v dubnu roku 2020 dočká svého uvedení. Náš nadační fond se však nevěnoval jen tomuto úkolu, též jsme přivítali nového člena správní rady Jana Macha, který vystřídal ve své činnosti Jana Wagenknechta a po sedmi úspěšných správních radách zažádali o vstup do Asociace nadačních fondů Fóra dárců, která by nám pomohla načerpat nové zkušenosti na poli nadačních fondů a nadací. Zda bude naší žádosti vyhověno se dozvíme až na sklonku roku 2020, bez ohledu na tuto skutečnost však budeme pracovat tak, abychom své úsilí věnovali našemu účelu – obnově hradu Kácov a jeho okolí.

HRAD KÁCOV – nadační fond

—————————————————-
Poznej hrad i podhradí…
Společně zvládneme Starý hrad Kácov opravit…

Napsat komentář