Nadační fond založen

Dnes, 15. 12. 2018, jsme úspěšně založili nadační fond  s názvem: HRAD KÁCOV – nadační fond. Abychom mohli aktivně pracovat k dosažení cíle, představujeme Vám základní vizi nadačního fondu.

Obecné informace

  • Název nadačního fondu: HRAD KÁCOV – nadační fond
  • Sídlo: Na Struze 119, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov 1
  • Datum založení: 15. prosince 2018
  • IČ: 076 67 774
  • Právní forma: Nadační fond
  • Spisová značka: N 486 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Organizace nadačního fondu

Statutárním orgánem nadačního fondu HRAD KÁCOV – nadační fond je tříčlenná správní rada. Výkonnou osobou je ředitel nadačního fondu. Za nadační fond jedná předseda správní rady, kromě kompetencí svěřených řediteli nadačního fondu. Dozorčím orgánem je revizor.

Představitelé nadačního fondu:

  • Adam Zvára, předseda správní rady
  • Pavel Plzák, ředitel nadačního fondu

Idea, poslání a cíle nadačního fondu

Clem nadačního fondu HRAD KÁCOV – nadační fond je postupná obnova hradu Kácov a jeho okolí. Chceme z převážně pustého hradu vytvořit hojně navštěvovanou památku, která bude plně přístupná veřejnosti. Chceme se zapojit nejen do oprav samotného objektu hradu, ale i přístupové cesty, parkoviště pro návštěvníky a okolního terénu. Plánovaným úkolem je vyznačit turistickou trasu k hradu a možnost přístupu k hradu od řeky. Také chceme pořádat zde veřejné akce.

Napsat komentář